Geschiedenis

De Brabantse boerderij die later « Kinderboerderij » werd, maakt deel uit van het Jetse gemeentelijk patrimonium sinds 1934. De toenmalige bewoners (de Jetse melkboeren) kregen wel de toestemming om er de rest van hun leven gratis te wonen en er hun beroep uit te oefenen tot de jaren zestig.

Begin jaren 80 ontstond het idee om in het Boudewijnpark een plaats op te richten waar schoolkinderen kunnen leren om de natuur te respecteren. Het concept van een pedagogische boerderij was geboren.
Sinds 1981 werden er enkele animaties georganiseerd met beperkte middelen en in moeilijke omstandigheden, dit dankzij de toewijding van 3 vrijwilligers. Pas in 1985 werd de actuele vzw opgericht en kon de Kinderboerderij in de Kleine St-Annastraat regelmatig klassen ontvangen.

In 1986 tekende de Gemeente een conventie met de Kinderboerderij en stelde de gebouwen en 4 hectares terrein (velden, weides, boomgaard) ter beschikking van de vzw. Later werden nog 5 hectare terrein door het Gewest toegevoegd. Sindsdien ontvangt de boerderij elke dag schoolgroepen onder begeleiding van niet minder dan 6 professionele animatoren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Koning Boudewijnstichting hebben dit project van bij het begin gesteund op zowel moreel als finacieel vlak. Ook nu nog is de subsidie toegekend door Brussel Leefmilieu onontbeerlijk voor de werking van de vzw.

Eind jaren 90 heeft de Gemeente Jette de boerderij volledig gerenoveerd om deze conform te maken aan de normen voor het onthaal van kinderen. Deze renovatie heeft het rustieke karakter van het patrimonium natuurlijk zo goed mogelijk behouden.

De Gemeente geeft ook een belangrijke logistieke steun bij de organisatie van de evenementen van de boerderij (Opendeurdag, Groot Jaarlijks Feest, Kerstmarkt, …).