Het project Kinderboerderij 

MISSIES

 • Het kind aanmoedigen om een bewuste en pro-actieve acteur te worden in de bescherming en het behoud van zijn omgeving
 • Het historisch landbouwpatrimonium, aanwezig in en rond de Kinderboerderij, tot zijn recht laten komen

DOELEN 

 • De kinderen respect voor hun omgeving bijbrengen.
  • Hiervoor willen we :
  • De kinderen de schoonheid van hun omgeving leren ontdekken ;
  • De kinderen bewust maken van het bestaan van een ecologisch evenwicht en een biologische cyclus ;
  • De kinderen bewust maken van het vele en gevarieerde werk op de boerderij en de productie van voeding ;
  • De kinderen bewust maken van de impact van de mens op zijn omgeving, zowel op korte als op lange termijn ;
  • De kinderen bewust maken van het feit dat ze een actieve rol kunnen spelen in het behoud en de bescherming van hun omgeving
 • Een traditionele, artisanale en duurzame landbouwactiviteit ontwikkelen in en rond de Kinderboerderij